Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Депутатам у роботу

Форма для підготовки звіту депутата


Децентралізація. Демонстрація ІПО. О.Солонтай

АБЕТКА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ​. Практичний посібник. Т.П.Василик


Статус депутата місцевої ради – це набір додаткових можливостей (прав), а також обов'язків, які відрізняють депутата, як обраної людини, від інших виборців. На час між виборами виборці наділяють одного з себе додатковими повноваженнями/можливостями/правами (потрібне  підкреслити залежно від ситуації) для того, що він представляв інтереси всіх інших.

Депутат має спеціальний статус, що надається:

законами, підзаконними актами;

статутом громади;

регламентом та іншими рішеннями ради.

Депутатське звернення. На відміну від звернення громадян, депутатське звернення є вимогою, яка розглядається, а потім виконується. Крім того, строк надання відповіді депутату становить 10 днів, а в разі неможливості до 30 днів, в той же час звичайне звернення виборця розглядається протягом 30 днів (стаття 13 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Депутат визначає дні, години, місце прийому виборців та здійснює його не рідше 1 разу в місяць (п.1 стаття 10). Влада та її підприємства, установи, організації, їх посадові особи зобов'язані сприяти в організації прийому громадян, створенні умов для депутатської діяльності (п.1 стаття 10 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Після набуття депутатом місцевої ради повноважень йому видаються посвідчення і нагрудний знак (стаття 9 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Депутати зобов’язані виконувати доручення ради, її органів, голови, інформувати про їх виконання (п.3 стаття 18 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Депутат має право на невідкладний прийом (п.2 стаття 11) посадовими особами влади, керівниками підприємств, установ та організацій всіх форм власності на території Ради (п.1 стаття 14 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Депутат звітує перед виборцями. Кількість звітів та графік встановлюється радою, а у випадку відсутності такого – депутат звітується не менше 1 разу на рік ( п.1 стаття 16 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Посадовці влади, установ всіх форм власності, надають довідкові матеріали та інформацію, необхідну для здійснення депутатських повноважень (п.2 стаття 14), а також депутат має право на депутатське запитання ( п.2  стаття 11 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Депутат повинен підтримувати зв’язок з виборцями, не рідше одного разу на півроку інформувати людей про стан справ (п.1 стаття 10), має доступ до комунальних ЗМІ (п.1 стаття 11 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Депутат має право вимагати усунення порушень законності, встановлення правового порядку (п.2 стаття 11). Відповідальні зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, за потреби - притягнути до відповідальності (стаття 15 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

____________________________________________________________________________________

Запит – це підтримана радою вимога депутата місцевої ради.

Кожен депутат має рівні права порівняно з іншим депутатом стаття 3 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Депутат зобов’язаний брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, масових заходах рад (п.1 стаття 10 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано (п.4 стаття 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Депутат може мати до 5 помічників-консультантів (стаття 29-1 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Депутат досліджує потреби та інформує раду про них (п.1 стаття 10 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»).

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, або передані в письмовій формі, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути у строки, встановлені радою, а про вжиті заходи повідомити депутатові та раді (п.9 стаття 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Депутат вільно знайомиться з документами місцевого самоврядування, робить виписки, копіює документи (п.10 стаття 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради (п.2 стаття 49 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). До складу таких комісій входять виключно депутати.

Депутат виражає і захищає інтереси виборців (п.2 стаття 2), представляє їх перед організаціями всіх форм власності, порушує перед ними та вносить на їх розгляд питання (п.1 стаття 11 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Депутат повинен керуватися інтересами виборців, без корисливих особистих цілей і повинен не розголошувати відомостей, які стосуються таємниці особистого життя виборців, не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, винагород (стаття 8 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Депутат місцевої ради має право порушувати в раді та її органах питання про необхідність проведення перевірок з питань компетенції ради, діяльності розташованих на її території підприємств, установ і організацій всіх форм власності (стаття 24 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»)

За розглядом пропозицій і звернень виборців, депутат вживає заходи щодо їх вирішення (п.1 стаття 10, п.1 стаття 12 ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад»). Можливостей у депутата багато, а творчий підхід дозволяє йому значно розширити сферу цих можливостей .

_________________________________________________________________________

Що може робити депутат, щоб зробити свою роботу ефективною?

писати депутатські звернення;

виступати автором проектів рішень,

подавати пропозиції та доповнення до рішень ради;

відвідувати засідання, наради, робочі консультації тощо виконавчих органів;

спілкуватися із ЗМІ;

проводити прийоми, зустрічі з виборцями, тощо.

Через співпрацю з іншими депутатами:

проводити висновки та рекомендації через засідання постійних та інших комісій ради;

 діяти через фракцію, депутатську групу;

 впливати на розподіл посад в раді;

 визначати правила і процедури в раді;

 співпрацюти в лобіюванні;

 готувати депутатські запити;

знаходити міжфракційне порозуміння щодо досягнення спільних цілей.

Через партію:

просити про підтримку у вирішенні питань у колег- однопартійців найвищих рівнях;

залучати однопартійців до роботи над проектами рішень ради;

проводити моніторинг проблем громади, настроїв виборців;

популяризувати власну політичну силу через виконання передвиборчої програми;

створювати матеріально-технічну базу для роботи;

відкрити офіційну партійно-депутатську приймальню;

залучати членів партії в помічники.

Через раду:

ініціювати громадські слухання, обговорення, консультації з виборцями;

використовувати матеріально-технічну базу для здійснення депутатських повноважень: ксерокс, телефон, канцелярія, інтернет тощо;

здійснювати прямий моніторинг роботи підрозділів та структур, комунальних підприємств;

отримувати копії всіх необхідних документів;

вносити пропозиції до плану роботу ради та постійних депутатських комісій.

Практичний посібник. Депутату до кишені: загальна редакція: Л. Грицак та О. Солонтай; Інститут Політичної Освіти.