Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Депутат має право на підвищення кваліфікації

Депутат не знає, що має право на підвищення своєї кваліфікації за рахунок ради

Питаннями освіти депутатів місцевих рад займаються кілька десятків установ та організацій. Особливе місце серед них займають Інститут Політичної Освіти, Міжнародний республіканський інститут, Український незалежний центр політичних досліджень. При цьому велика кількість навчань є безкоштовною для депутатів або потребує незначних витрат. Так склалось, що місцеві чиновники не схвалюють заходів з депутатського навчання. Після публічних лекцій та тренінгів депутати починають ставити незручні питання, вносити проекти, вимагати і вивчати внутрішні документи тощо. Освічені депутати помітно ускладнюють життя мерській команді та виконавчим органам. Тому працівники виконавчих органів багатьох місцевих рад не втрачають жодної можливості перешкодити навчанням чи розкритикувати цю роботу. При цьому в Україні відсутнє періодичне видання, яке б висвітлювало питання роботи органів місцевого самоврядування, депутатської діяльності, поширювало найкращі практики. Обмін інформацією між місцевими радами носить фрагментарний (не системний) характер. При цьому міські голови доволі активно спілкуються між собою, відвідують спільні заходи, напрацьовують різні практики, здійснюють інші заходи в професійних організаціях48. До переліку основних гарантій депутата місцевої ради віднесено його право на підвищення кваліфікації, отримання роз’яснень, навчання, одержання інформаційних та довідкових матеріалів. 

Закон 49 визначає, що місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами їх повноважень; депутат місцевої ради має право на підвищення своєї кваліфікації. Законне право будь-якої особи породжує відповідний юридичний обов’язок інших осіб. Право депутата породжує обов’язок службових осіб у сприянні (створення умов, вжиття заходів) та не перешкоджанні (своєчасне виконання вимог, утримання від дій, що обмежують права депутата) депутатам.
На виконання вимог закону апарат ради зобов’язаний створити для депутатів відповідні умови для здійснення їх повноважень: •    виділити належні приміщення, обладнати їх;

•    забезпечити депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами;

•    забезпечити депутатів офіційними виданнями та інформаційними матеріалами ради;

•    організувати вивчення депутатами законодавства;

•    організувати допомогу депутатам з правових питань депутатської діяльності;

•    надати можливість депутатам ознайомитися з рішеннями ради та її органів, розпорядженнями відповідної місцевої державної адміністрації, актами підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території;

•    організувати вивчення депутатами досвіду роботи різних місцевих рад;

•    організувати підвищення кваліфікації депутатів. 


Згідно із вимогами закону порядок організації підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад визначає відповідна рада. Це означає, що рада ухвалює відповідне рішення. Тобто, самі депутати наділені повноваженнями визначити для себе зручні та прийнятні форми організації підвищення кваліфікації. Слід відзначити, що у великій кількості місцевих рад чиновники намагаються приховати свою бездіяльність в організації освіти для депутатів тим, що в раді відсутній затверджений порядок організації. Впевнені, ви розумієте, що такі відмовки є незаконними. По-перше, право депутата на підвищення кваліфікації створює обов’язок для чиновників ради таке право забезпечити. По-друге, за відсутності відповідного положення заходи щодо підвищення кваліфікації повинні організовуватись і проводитись за здоровим глуздом, з розумною періодичністю та змістовністю. По-третє, міський голова наділений обов’язком організувати роботу ради, сприяти депутатам в їх роботі. Міський голова користується допомогою цілої команди працівників виконавчих органів. Він наділений правом на ініціювання та внесення проекту рішення в раду. Тому усі відмовки чиновників «про відсутність порядку» – це підтвердження бездіяльності міського голови і його команди. Активні депутати не повинні чекати дій від службовців ради, вони мають самостійно подавати в раду відповідні проекти рішень. Самі депутати зацікавлені у закріпленні своїх прав. 
Організація підвищення кваліфікації, вивчення законодавства та досвіду роботи рад може відбуватись у різних формах, в т.ч. і у поєднанні різних методів:

•    виділити належні приміщення, обладнати їх;

•    створення навчального центру депутатів (окремого кабінету в раді чи оренди іншого приміщення) із запрошенням спеціалістів, науковців, практиків; 

•    створення бібліотеки політичної літератури (це може бути в т.ч. і електронна бібліотека50);

•    створення інформаційних розсилок для депутатів (в т.ч. забезпечення автоматичної (RSS) розсилки змін офіційного сайту);

•    організація періодичних поїздок депутатів до інших місцевих рад;

•    участь в навчальних програмах для депутатів рад (направлення депутатів на навчання, запрошення відповідних організацій в раду);

•    створення консультаційного центру з питань законодавства і депутатської діяльності (шляхом створення власної служби чи через залучення зовнішніх спеціалістів, організацій);

•    підготовка і випуск статей про успішну практику депутатів, аналіз помилок та недоліків.


Усі ці заходи повинні бути описані у рішенні ради, яким затверджується Порядок підвищення кваліфікації депутатів, отримання ними довідкової та правової інформації. Ми віримо у розважливість депутатів. Переконані, що депутати зможуть для себе створити такі умови, за яких вони зможуть досягнути найкращих результатів в роботі. Окреме питання – джерела фінансування описаних вище заходів. Здебільшого, на прохання виділити гроші на навчання, можна почути від працівників фінуправління «французьку» фразу: «Вженема-вженема». Депутатам варто пам’ятати, що бюджет затверджується саме депутатами. Від ефективності, освіченості та поінформованості депутата залежить уся його робота, від цього залежить наскільки він зможе реалізувати свої представницькі повноваження, виправдати сподівання виборців. Зрештою від цього залежить наскільки особа зможе бути депутатом. Тому не варто легковажити і дозволяти фінансувати заходи на депутатську освіту за залишковим принципом. Будьте вимогливими. Не забувайте, що для автомобіля та оплати секретарок і радників для міського голови гроші є. Для оплати роботи заступників і начальників виконавчих органів та їх помічників також гроші є. Іншими словами гроші в раді є на усіх хто працює в раді, окрім самих депутатів. Хоча найважливішими в раді є саме депутати – як учасники найвищого колегіального органу та офіційні представники інтересів усієї громади. Це образлива ситуація. Не дозволяйте маніпулювати цими поняттями. Розглядайте питання підвищення кваліфікації та вивчення законодавства і практики місцевого самоврядування як вклад у розвиток своєї громади (розвиток можливостей захисника її інтересів). Ця робота схожа із навчанням армії. В армії краще мати боєздатні загони та досвідчених солдат, ніж мерседес для генерала. Тому, просимо депутатів відповідально підходити до описаних вище питань. Ваша висока кваліфікація є запорукою розвитку ваших територіальних громад, своєчасного і ефективного захисту прав громадян, ухвалення зважених і справедливих рішень.