Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Діяльність установи

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ВІЛЬНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА» ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (надалі – Установа) заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району і забезпечує функціонування Вільнянської централізованої бібліотечної системи (далі – ЦБС). ЦБС – об’єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне утворення, куди входить центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей та бібліотеки, що розташовані в межах адміністративного району на правах філій. Бібліотеки ЦБС включені до складу базової мережі закладів культури місцевого рівня.

Засновником Установи є Вільнянська районна рада (надалі – Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району та діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 Установа здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про культуру», актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, нормативних актів галузевих міністерств, інших нормативно-правових актів України,  рішень Вільнянської районної ради, наказів відділу культури і туризму Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області та Статуту, який затверджується Вільнянською районною радою.

Головною метою діяльності Установи є забезпечення загальної доступності та ефективності використання інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються та надаються в користування бібліотеками в межах адміністративного району.

3.2. Головними завданнями Установи є:

3.2.1. Взаємодія з бібліотеками усіх форм власності і підпорядкування, що розташовані в межах адміністративно-територіальної одиниці.

3.2.2. Розвиток партнерських стосунків та співробітництво з різними установами, вітчизняними та зарубіжними неурядовими організаціями, впровадження проектно-цільової та програмної діяльності.

3.2.3. Організація реклами бібліотек ЦБС та їх послуг.

3.2.4. Забезпечення формування, збереження і використання документних ресурсів.

3.2.5. Забезпечення централізованого комплектування, сумарний та індивідуальний облік документів, обробка, організація внутрішньосистемного документообміну єдиного фонду ЦБС.

3.2.6. Забезпечення належного зберігання документних фондів шляхом обліку, раціональної організації, контролю за використанням, своєчасного здійснення ремонту, оправи та реставрації документів, здійснення санітарно-гігієнічних заходів.

3.2.7. Здійснення вилучення з бібліотечних фондів документів  у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2.8. Організація обслуговування користувачів:

- ЦБС забезпечує громадянам рівні права на загальнодоступне бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних переконань, місця проживання;

- бібліотеки, які входять до складу ЦБС, здійснюють обслуговування населення району через діючі структурні підрозділи (абонемент, систему читальних залів, інформаційно-бібліографічну службу) та шляхом використання інформаційних технологій та електронних ресурсів.  Бібліотеки-філії організовують обслуговування населення, які не мають стаціонарних бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек.

- користувачі ЦБС мають доступ до єдиного бібліотечного фонду через центральну бібліотеку або зручну для них бібліотеку-філію;

- центральна бібліотека ЦБС є центром міжбібліотечного абонементу (МБА).

3.2.9. Організація довідково-інформаційної  та соціокультурної діяльності.

3.2.10. Координація організації просвітницьких заходів для дітей у межах ЦБС, а також робота ЦБС із дошкільними та шкільними установами району .

3.2.11. Організація наукової і методичної діяльності:

- вивчення, аналіз, узагальнення стану бібліотечної справи у регіоні, поширення та запровадження передового досвіду у практику роботи  ЦБС;

- участь у розробці та реалізації регіональних програм у межах своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи в межах адміністративного району ;

- організація і проведення дослідної, бібліографічної та методичної діяльності;

- вивчення потреби користувачів централізованої бібліотечної системи, ступеня їх задоволення фондами;

- розробка й видання методичних посібників з актуальних питань бібліотечної справи, інформаційних та бібліографічних видань, у т.ч., – з краєзнавства, інші матеріали з питань організації бібліотечної справи у районі ;

- організація підвищення кваліфікації бібліотечних працівників ЦБС, надання методичної й практичної допомоги бібліотекам-філіям;

- впровадження нових інформаційних технологій у практику роботи ЦБС.