Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Послуги

Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду (далі – документи), брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека .

                Порядок видачі документів з фонду бібліотеки:

♦ Користувачі мають право одержати на абонементі для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів.

♦ На абонементі користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 5-15 днів.

♦ Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються.

♦ Документи з фонду читального залу можна використовувати лише в читальному залі.

Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацький формуляр на абонементі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються тільки у читальному залі.

У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

Особи, які не мають змоги відвідувати бібліотеки за місцем проживання в силу похилого віку, обмежених фізичних можливостей, мають право на спеціальні умови обслуговування.