Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Діяльність установи

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ» ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (надалі - Установа) заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району, забезпечує творчу, культурну, розважальну та господарську діяльність для задоволення культурних потреб і організації відпочинку населення, створення умов для самодіяльної творчості, формування  громадської думки, духовного розвитку громадян.

Установа здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної  установи, нормативних актів Міністерства культури України, норм податкового законодавства України, що регулюють діяльність неприбуткових установ, інших чинних нормативних актів України, рішень Вільнянської районної ради, наказів відділу культури і туризму Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області та  Статуту, який затверджується Вільнянською районною радою.

3.2. Головними завданнями Установи є:

3.2.1. Розвиток аматорського мистецтва, самодіяльної народної творчості в усій різноманітності її видів та жанрів, розкриття творчих здібностей і обдарувань людей.

3.2.2. Збереження, відродження та розвиток української культури, а також культур інших національних груп, що проживають на території Вільнянського району, зміцнення міжнаціонального співробітництва у сфері художньої самодіяльності та культурно-масової роботи.

3.2.3. Вільний розвиток особистості, виховання поваги громадян до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй і народів.

3.2.4. Виховання у громадян патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності.

3.2.5. Створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку населення району.

3.2.6. Задоволення потреб громадян у професійному самовизначенні.

3.2.7. Пошук та залучення до занять здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і обдарувань.

3.2.8. Створення необхідних умов для нерегламентованого дозвіллєвого спілкування, відпочинку і розваг.

3.2.9. Підтримка та збереження осередків народних художніх промислів.

3.2.10. Створення та  організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань.

3.2.11. Надання методичної і практичної допомоги творчим колективам, любительським об’єднанням, клубам за інтересами, гурткам і формуванням клубних закладів району.

3.2.12. Організація та проведення семінарів, занять школи практичного навчання, показових заходів для працівників клубних закладів району.

3.2.13. Організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань.

3.2.14. Підтримка соціально важливих культурно-творчих, пізнавально-розважальних, художньо-естетичних ініціатив. 

3.2.15. Забезпечення підготовки та участі аматорських колективів та окремих виконавців у фестивалях, конкурсах, оглядах.

3.2.16. Збір інформації та звітності про діяльність сільських установ культури району, її узагальнення та аналіз, розповсюдження передового досвіду роботи.

3.2.17. Створення умов для задоволення культурних потреб населення:

- впровадження нових форм організації дозвілля відповідно до потреб населення;

- надання інформаційних та методичних послуг і консультацій культурно-дозвіллєвим та іншим закладам в організації змістовного відпочинку.