Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району та обліковується на балансах комунальних підприємств та бюджетних закладів (установ чи організацій)

Відповідно до Порядку передачі в оренду нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району та обліковується на балансах комунальних підприємств та бюджетних закладів (установ чи організацій), а також іншого окремого індивідуально визначеного майна, затвердженого рішенням районної ради від 16.03.2012 №15 «Про нормативно-правові документи з питань орендних відносин для об’єктів, що відносяться до спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району», передача нерухомого майна спільної власності територіальних громад району площею до 200 м²., здійснюється в такому порядку:

1. Балансоутримувач майна надсилає до виконавчого апарату районної ради лист-клопотання про надання дозволу на передачу майна спільної власності територіальних громад району в оренду з копіями наступних документів:

1.1. Заява про намір взяти в оренду майно із зазначенням найменування, місцезнаходження (місця проживання) та платіжних реквізитів заявника.

1.2. Довідка балансоутримувача про загальну площу об'єкта оренди із копією плану за поверхами, завіреною балансоутримувачем.

1.3. Проект договору оренди об'єкта (за зразком, затверджений вищевказаним рішенням), підписаний заявником.

1.4. Розрахунок плати за перший або базовий місяць оренди, підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства.

1.5. Звіт про незалежну оцінку нерухомого майна.

1.6. Висновок про вартість об'єкта оренди.

1.7. Копії установчих документів орендаря.

1.8. Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копія паспорта (с. 1, 2, 11) для фізичної особи.

1.9. Довідка підприємства-балансоутримувача про наявність у нього на балансі майна, що передається в оренду, про відсутність (наявність) на підприємстві боргу перед бюджетом або податкової застави об'єкта оренди.

1.10. Копія довідки з ЄДРПОУ, виданої органом статистики для  орендодавця.

1.11. Копія ліцензії на здійснення юридичною особою окремого виду діяльності (за наявності такого).

1.12. Довідка Балансоутримувача щодо сумарної площі нерухомого майна, переданого в оренду ( у разі передачі декількох приміщень одразу).

Примітка: для орендарів, які утримуються за рахунок державного або районного бюджетів, документи,  визначені у п.п.1.4., 1.5.,1.6.,1.11., не надаються.

 1. Виконавчий апарат районної ради розглядає подані матеріали і протягом п'ятнадцяти робочих днів після їх надходження письмово повідомляє Орендодавця про своє рішення (про передачу матеріалів на розгляд відповідної постійної комісії районної ради для підготовки висновку і проекту рішення та включення питання до порядку денного сесії районної ради, або про повернення матеріалів на доопрацювання).
 2. Передача в оренду нерухомого майна, здійснюється з дозволу сесії районної ради. Передача в оренду індивідуально визначеного майна здійснюється балансоутримувачем самостійно.
 3. Орендодавець після отримання рішення сесії районної ради про надання згоди на передачу нерухомого майна в оренду розміщує в газеті «Дніпровські вогні»  оголошення про намір передати в оренду нерухоме майно.
 4. Протягом 20 робочих днів після розміщення оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв,  Орендодавець своїм наказом  ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди. 
 5. У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником. У разі надходження двох і більше заяв Орендодавець оголошує конкурс на право оренди.
 6. Після визначення Орендаря за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди або за результатами конкурсу укладається договір оренди нерухомого майна.
 7. У разі коли Орендарем за результатами конкурсу визначений не заявник, переможець конкурсу повинен до укладання договору оренди         компенсувати витрати Орендодавця або іншого учасника конкурсу на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, витрат на публікації  оголошень про конкурс.
 8.  Одночасно з укладанням договору оренди Орендарем та Балансоутримувачем орендованого нерухомого майна укладається договір про відшкодування Орендарем витрат на утримання орендованого Майна та надання йому комунальних послуг.
 9. Копія договору оренди та акта прийому-передачі надаються до   відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради.
 10. Протягом місяця після укладення договору оренди Орендар повинен укласти на користь Балансоутримувача в порядку, визначеному законодавством України, договір страхування на суму, визначену незалежною оцінкою, але не меншу, ніж балансова вартість орендованого майна.
 11.  У разі укладання договору оренди строком на 3 роки і більше, Орендодавець разом з Орендарем здійснюють нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору оренди згідно з чинним законодавством України.
 12. Передача нерухомого майна (концертних залів, лекційних класів, тощо), для проведення концертів, вистав, зборів, лекцій, засідань, тощо, строком оренди менше місяця, здійснюється на підставі наказу відповідного галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації, який здійснює функціональне управління бюджетним закладом (установою).