Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Звіт про виконання районного бюджету за 9 місяців 2018 року

Переглядів: 483

За 9 місяців 2018 року до загального фонду районного бюджету надійшло - 305 575 520,53 грн., що становить 98,3 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. Власних доходів (без дотацій та субвенцій) надійшло 60 115 448,51 грн., що становить 108,7 % до затвердженого обсягу в бюджеті.
З основних джерел надходження доходів районного бюджету виконаний план:
по податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 59 943 287,76 грн., або на 108,8 %;
по надходженню від орендної плати за оренду майна комунальної власності в сумі 28 221,27 грн., або на 125,4 %.
За 9 місяців 2018 року районний бюджет отримав дотацій з Державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам на загальну суму 13 478 445,00 грн.
Отримано субвенцій з Державного та місцевих бюджетів по загальному фонду всього - 231 981 627,02 грн., в тому числі субвенцію на виплату пільг і субсидій населенню - 86 264 328,23 грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам - 48 947 138,32 грн., субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт - 1 417 366,67 грн., медична субвенція - 27 008 700,00 грн., освітня субвенція - 55 181 300,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки сгсбам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 344 276,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету - 1 270 636,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок державної субвенції - 5 171 974,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок державної субвенції - 748 602,00 грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду — 277 592,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок субвенції з державного бюджету - 267 490,63 грн., субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах - 80 000,00 грн., інші субвенції - 5 002 223,17 грн.
До спеціального фонду районного бюджету за 9 місяців 2018 року надійшло - 6 891 064,62 грн., що становить 64,21 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів на вказаний період. В тому числі, отримано іншої субвенції - 2 910 714,00 грн.
Видатки загального і спеціального фондів за 9 місяців 2018 року становлять 306 162 670,43 грн. при плані за відповідний період 333 824 959,49 грн. Виконання - 91,71 %.
За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з Державного бюджету здійснені видатки по загальному фонду в розмірі 297 169 666,40 грн. План на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін склав 323 093 371,23 грн., виконання становить 91,98 %.
На соціально-культурну сферу направлено 261 880 034,61 грн., в тому числі на освіту - 84 412 429,11 грн., на культуру - 8 799 227,95 грн., на охорону здоров’я - 38 671 530,01 грн., на утримання територіального центру соціального обслуговування - 2 137 783,09 грн., на утримання центру соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді - 1 069 783,10 грн., на фізичну культуру та спорт - 1 565 880,36 грн., на виплату пільг і субсидій населенню - 86 610 186,85 грн., надання допомоги при народженні дитини, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям - інвалідам 30 935 782,15 грн., інших видів соціальної допомоги незахищеним верствам населення - 6 260 065,32 грн., виплату державної соціальної допомоги на дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам- вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг 1 417 366,67 грн.
Питома вага видатків на соціально-культурну сферу становить 88,12% від усіх видатків загального фонду районного бюджету.
На соціальні виплати направлено 87 494 828,78 грн., або 64,0 % загального обсягу видатків без трансфертів (у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 85 356 630,22 грн., на придбання медикаментів спрямовано З 892,58 грн., на продукти харчування 2 134 305,98 грн.).
Видатки по енергоносіях за 9 місяців 2018 року профінансовано у розмірі 6 805 980,39 грн.
Видатки спеціального фонду за 9 місяців 2018 року становлять 8 993 004,03 грн. План на 9 місяців 2018 року з урахуванням змін склав 10 731 588,26 грн., виконання становить 83,80 %.
По спеціальному фонду бюджету заплановано надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам в сумі 20000 грн., протягом 9 місяців 2018 року профінансовано 19 200 грн.
План по поверненню бюджетних позичок індивідуальним сільським забудовникам становить 1210 грн., фактично кошти не повертались.
Станом на 01.10.2018 кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати та за спожиті енергоносії відсутня.
По загальному фонду районного бюджету доходи перевищили видатки на 8 405 854,13 грн., по спеціальному фонду районного бюджету видатки перевищили доходи на 2 101 939,41 грн.
Додаток 1 до звіту (Аналіз виконання районного бюджету по доходах за 9 місяців 2018 року).

Начальник управління фінансів райдержадміністрації
О. ЩЕГЛОВА« повернутися до списку новин