Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 2018 року

Переглядів: 757

За І квартал 2018 року до загального фонду районного бюджету  надійшло  - 79 608 537,28 грн., що становить 75,6 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів. Власних доходів (без дотацій та субвенцій) надійшло  16 036 257,22 грн., що становить 116,3 %  до затвердженого обсягу  в бюджеті.

З основних джерел надходження  доходів районного  бюджету  виконаний план:

по податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі 15 973 744,61 грн., або на 116,6 %;

по  надходженню від орендної плати за оренду майна комунальної власності в сумі 35 725,49 грн., або на 119,1 %.

За  І квартал 2018 року районний бюджет отримав дотацій з Державного та місцевих бюджетів місцевим бюджетам   на загальну суму  3 632 289,00 грн.

Отримано субвенцій з Державного та місцевих бюджетів по загальному фонду всього –   59 939 991,06 грн., в тому числі субвенцію на виплату пільг і субсидій населенню – 12 370 748,70 грн., на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям та інвалідам з дитинства і дітям – інвалідам – 16 608 907,33 грн., субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт –  472 602,03 грн., медична субвенція – 9 002 800,00 грн., освітня субвенція – 16 662 600,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 72 777,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок державної субвенції  – 1 724 158,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок державної субвенції – 249 534,00 грн., субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 277 592,00 грн., субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок субвенції з державного бюджету – 22 200,00 грн., інші субвенції – 2 476 072,00 грн.

До спеціального фонду районного бюджету за І квартал 2018 року  надійшло  – 2 206 288,83 грн., що становить 47,64 % до затвердженого в бюджеті обсягу доходів на вказаний період. В тому числі, отримано інші субвенції – 522 500,00 грн.

Видатки загального і спеціального фондів за І квартал 2018 року  становлять 84 664 180,66 грн.  при  плані  за  відповідний  період                     123 496 969   грн.  Виконання – 68,56 %.

За рахунок отриманих доходів, в тому числі субвенцій і дотації з Державного бюджету здійснені видатки по загальному фонду в розмірі            82 598 682,53 грн. План на  І квартал 2018 року з урахуванням змін склав               118 526 346,00   грн., виконання  становить 69,69 %.

На  соціально-культурну сферу  направлено 75 395 576,09 грн.,  в  тому числі на освіту - 28 896 788,30 грн., на культуру – 2 730 626,97 грн., на охорону здоров’я – 11 542 554,11 грн., на утримання територіального центру соціального обслуговування – 678 858,50 грн., на утримання центру соціальних служб, сім’ї, дітей та молоді –321 516,94 грн., на фізичну культуру та спорт –                              497 720,43 грн., на виплату пільг і субсидій населенню – 12 454 715,04 грн., надання допомоги при народженні дитини, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим   сім’ям   та  інвалідам   з дитинства    і   дітям – інвалідам та інших видів соціальної допомоги незахищеним верствам населення –                    17 800 193,77 грн., на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, в дитячих будинках (у т. ч. сімейного типу, прийомних сім`ях) – 472 602,03 грн. Питома вага видатків на  соціально – культурну  сферу становить  91,3 %  від усіх видатків загального фонду  районного бюджету.

На соціальні виплати направлено 27 733 534,75 грн., або 52,8 % загального обсягу видатків без трансфертів (у т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 27 127 641,56 грн.,  на придбання медикаментів спрямовано 480,00 грн., на продукти харчування  605 413,19 грн.).

Видатки по енергоносіях за І квартал 2018 року  профінансовано у розмірі 4 774 132,71  грн.

Видатки спеціального фонду за  І квартал 2018 року становлять                            2 065 498,13  грн. План на  І квартал 2018 року з урахуванням змін склав  -            5 947 134 грн., виконання становить  41,54 %.

По спеціальному фонду бюджету заплановано надання державного  пільгового кредиту iндивiдуальним сільським забудовникам в сумі                     20000  грн., протягом І кварталу  2018 року фінансування не здійснювалось.

План по поверненню бюджетних позичок індивідуальним сільським  забудовникам становить  1210 грн.,  фактично кошти не повертались.

Станом на 01.04.2018  кредиторська заборгованість по виплаті заробітної плати  та за спожиті енергоносії  відсутня.

По загальному фонду районного бюджету видатки    перевищили доходи           на 2 990 145,25 грн., по спеціальному фонду районного бюджету доходи                           перевищили видатки на 140 790,70  грн.

 

Додаток 1 до звіту (Аналіз виконання районного бюджету по доходах за                            І квартал 2018 року).

Додаток 2 до звіту (Аналіз виконання районного бюджету за видатками за І квартал 2018 року).

 

Начальник  управління  

фінансів райдержадміністрації                                      О.М. Щеглова« повернутися до списку новин