Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

ЗАСІДАННЯ КРУГЛОГО СТОЛУ В ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ

Переглядів: 992

  За результатами розгляду питань щодо організації співпраці  Вільнянського районного центру зайнятості представниками місцевої влади та роботодавцями  у вирішенні проблем ринку праці під час засідання  “ за круглим столом ” на тему:

“Вирішення та  реалізація питань впровадження інтегрованої моделі соціального захисту безробітних та кейс-менеджмент в сфері зайнятості  у Вільнянському районі”.        

            Учасники засідання “круглого столу” відзначають, що сучасний ринок праці в Україні  характеризується наявністю комплексу проблем, серед яких: зростання пропозиції робочої сили та скорочення попиту на неї, брак робочих місць для висококваліфікованих працівників, низький рівень заробітної плати, поширення тіньової зайнятості населення, збільшення кількості  робочої сили старших вікових груп. Значною часткою клієнтів центрів зайнятості є мало конкурентні на ринку праці групи населення, зокрема:  особи перед пенсійного віку, жінки з малолітніми дітьми, молодь, яка шукає перше місце  роботи, люди з інвалідністю, внутрішньо-переміщені особи, учасники АТО, колишні ув’язнені.

           Однією з передумов модернізації та розвитку державної служби зайнятості як сервісної установи сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом до обслуговування безробітних є потреба в провадженні нових підходів щодо  повернення шукачів роботи, в тому числі з числа вразливих на ринку праці груп населення та жінок, до активної зайнятості.

          У зв’язку з цим, перед державною службою зайнятості постало завдання щодо застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання  довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.

         Однією з таких послуг є соціальний супровід при працевлаштуванні, що здійснюється за підходом кейс-менеджмент. Індивідуальна робота за підходом кейс-менеджмент передбачає тісну взаємодію фахівця центру зайнятості з безробітною особою, під час якої відбувається оцінка ситуації, розробляється індивідуальний план роботи, надається допомога у розв’язанні особистих та соціальних проблем, які заважають працевлаштуванню, шляхом залучення інших організацій та фахівців до надання необхідних послуг.

          Якщо враховувати рівень кваліфікації, така ситуація створює значну перешкоду на шляху до економічного зростання району. Погіршується мотивація громадян до високопродуктивної праці, пригнічується їхня активність на ринку праці. Усе це обмежує можливості розвитку соціально-трудових відносин. Складовими концепції ефективного функціонування ринку праці, на наш погляд, можуть бути:

- можливість працевлаштування на ринку праці, отримання гідної роботи;

- забезпечення належної оплати праці, гарантії отримання мінімального доходу;

- безпека умов праці та охорона праці на робочих місцях;

- поліпшення умов праці жінок, забезпечення рівних з чоловіками можливостей працевлаштування;

-створення умов для розширення та постійного оновлення банку вакансій, співпраця підприємств, установ, організацій з державною службою зайнятості;

-забезпечення ефективної взаємодії служби зайнятості з роботодавцями;

-опртимізація робочих місць, модернізація та створення нових;

-стимулювання гнучких форм зайнятості населення з метою скорочення робочого часу і збільшення вільного;

-надання робочих місць молоді, розвиток співпраці між навчальними закладами та підприємствами;

-можливість підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників;

розвиток виробництва та створення нових робочих місць у сільській місцевості.

          Отримання  гідної роботи на ринку праці для всіх без винятку категорій населення. Гідна робота - це продуктивна робота в умовах свободи, рівності, економічної безпеки, яка включає всі форми економічної діяльності, у тому числі самостійну зайнятість.               

 Разом з цим  учасники засідання “круглого столу” відзначають, що існуючі можливості та накопичений досвід співпраці районного центру зайнятості з роботодавцями та соціальними партнерами щодо вирішення проблем ринку праці, використовується не в повному обсязі. Для залучення безробітних у суспільно корисній праці більше організовувати роботи тимчасового характеру..

 Обговорювалися можливості  щодо вирішення проблем ринку праці,  залучення роботодавців до співпраці з центром зайнятості.

          Вважаючи за необхідне подальше вдосконалення партнерських відносин з роботодавцями районному центру зайнятості взяти курс на реалізацію принципу : роботодавець - головний партнер і клієнт державної служби зайнятості.

      З цією метою учасники “ круглого столу” рекомендують:

  1. Районному центру зайнятості :
  • посилити свою діяльність на забезпечення  інтересів роботодавців у вирішенні кадрових проблем підприємств  шляхом повного задоволення потреб роботодавців з числа  громадян, які перебувають на обліку в центрі зайнятості;
  • більше проводити роз’яснювальну роботу з роботодавцями по  легалізації робочих місць, про підвищення заробітної плати, про створення відповідних умов для роботи.
  1. Роботодавцям:
  • Укладати договори між роботодавцем та найманим працівником, проводити стажування безробітних безпосередньо на робочих місцях за сприянням служби зайнятості;
  • своєчасно надавати якісну та повну інформацію про вакантні посади для пошуку претендентів на працевлаштування.

 

  1. Органам місцевої влади:
  •  відновити роботу  комісії щодо легалізації зайнятості та заробітної плати до підприємств організацій та установ;
  • проводити аналіз стану економічного розвитку району , щодо створення нових робочих місць;
  • органам місцевого самоврядування  передбачити  в кошторисах на 2018 рік видатки на оплату  громадських робіт за рахунок місцевого бюджету.

 « повернутися до списку новин