Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Круглий стіл ” на тему: “ Вирішення та реалізація питань забезпечення зайнятості жінок у Вільнянському районі"

Переглядів: 579

              За результатами розгляду питань щодо організації співпраці  Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості представниками місцевої влади та роботодавцями  у вирішенні проблем ринку праці під час засідання  “ за круглим столом ” на тему: “ Вирішення та  реалізація питань  забезпечення зайнятості жінок у Вільнянському районі ”.        

            Учасники засідання “круглого столу” відзначають, що сучасний ринок праці в Україні  характеризується наявністю комплексу проблем, серед яких: зростання пропозиції робочої сили та скорочення попиту на неї, брак робочих місць для висококваліфікованих працівників, низький рівень заробітної плати, поширення тіньової зайнятості населення, збільшення кількості  робочої сили старших вікових груп. Значною часткою клієнтів центрів зайнятості є мало конкурентні на ринку праці групи населення, зокрема:  особи перед пенсійного віку, жінки з малолітніми дітьми, молодь, яка шукає перше місце  роботи, люди з інвалідністю, колишні ув’язнені.

           Однією з передумов модернізації та розвитку державної служби зайнятості як сервісної установи сучасного формату з клієнтоцентрованим підходом до обслуговування безробітних є потреба в провадженні нових підходів щодо  повернення шукачів роботи, в тому числі з числа вразливих на ринку праці груп населення та жінок, до активної зайнятості.

          У зв’язку з цим, перед державною службою зайнятості постало завдання щодо застосування принципово нових технологій та методів, спрямованих на запобігання  довготривалому безробіттю, зміни філософії надання послуг, розширення спектру заходів взаємодії з безробітним населенням з урахуванням їх індивідуальних характеристик, мотивації та потенціалу до працевлаштування.

          Якщо враховувати рівень кваліфікації  жінок ситуація створює значну перешкоду на шляху до економічного зростання району. Погіршується мотивація громадян до високопродуктивної праці, пригнічується їхня активність на ринку праці. Усе це обмежує можливості розвитку соціально-трудових відносин. Складовими концепції ефективного функціонування ринку праці, на наш погляд, можуть бути:

- можливість працевлаштування на ринку праці, отримання гідної роботи;

- забезпечення належної оплати праці, гарантії отримання мінімального доходу;

- безпека умов праці та охорона праці на робочих місцях;

- поліпшення умов праці жінок, забезпечення рівних з чоловіками можливостей працевлаштування;

-створення умов для розширення та постійного оновлення банку вакансій, співпраця підприємств, установ, організацій з державною службою зайнятості;

-забезпечення ефективної взаємодії служби зайнятості з роботодавцями;

-опртимізація робочих місць, модернізація та створення нових;

-стимулювання гнучких форм зайнятості населення з метою скорочення робочого часу і збільшення вільного;

-надання робочих місць молоді, розвиток співпраці між навчальними закладами та підприємствами;

-можливість підвищення кваліфікації та перекваліфікації працівників;

розвиток виробництва та створення нових робочих місць у сільській місцевості.

          Отримання  гідної роботи на ринку праці для всіх без винятку категорій населення. Гідна робота - це продуктивна робота в умовах свободи, рівності, економічної безпеки, яка включає всі форми економічної діяльності, у тому числі самостійну зайнятість.                

     Разом з цим  учасники засідання “круглого столу” відзначають, що існуючі можливості та накопичений досвід співпраці районної служби зайнятості з роботодавцями та соціальними партнерами щодо вирішення проблем жінок на  ринку праці у Вільнянському районі.

 

 

 

 

 

 « повернутися до списку новин