Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

ВІЛЬНЯНСЬКА РАЙОННА  РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови районної ради

 

       

 

31.07.2020

 

 

            №48-к

 

Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області  

Керуючись п.7 ст.55, п.8 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про повну загальну середню освіту», рішенням районної ради від 25.10.2019 №26 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що є об’єктом спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району Запорізької області», враховуючи лист відділу освіти і культури Вільнянської районної державної адміністрації від 23.07.2020 №01-10/686:              

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області.

2. Затвердити вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області, згідно додатку 1.

3. Затвердити склад конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області у складі, згідно додатку 2.

3. Оголошення про проведення конкурсу опублікувати на офіційному вебсайті Вільнянської районної ради (додаток 3).

4. Відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності територіальних громад забезпечити прийом кадрових документів від претендентів на заміщення вакантної посади директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення про конкурс на офіційному вебсайті Вільнянської районної ради.

 

 

 

Голова ради                                                                                                        А.О. Салякін

 

                                                                     Додаток 1

                                                                                 до розпорядження

                                                                                       голови районної ради

 

Вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області:

 

– вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– громадянство України;

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

– знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про запобігання корупції», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016           року №988-р;

– володіння навиками підготовки ділових документів, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області;

– вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 В.І . Гурєєва   

 

 

 

                                              Додаток 2

                                                                                                                 до розпорядження

                                                               голови районної ради

 

Зміст

оголошення на заміщення вакантної посади

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Вільнянська районна рада оголошує відкритий публічний конкурсний добір кандидатів на заміщення вакантної посади директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області (далі – Купріянівський НВК).

Директор НВК призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади. Права, обов’язки і відповідальність директора НВК, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Місцезнаходження Купріянівського НВК: 70054, Запорізька область, Вільнянський район с.Купріянівка, вул. Шкільна, 40.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– громадянство України;

– стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років;

– знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про запобігання корупції», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016           року №988-р;

– володіння навиками підготовки ділових документів, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області;

– вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Не може бути призначена на посаду директора НВК особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному доборі:

– заяву про участь у конкурсі та про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

– 2 фотокартки розміром 40x60 мм.;

– автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу), що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

– копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

– копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

– документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

– копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

– довідку про відсутність судимості;

– довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

– мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати  інші документи, які підтверджуватимуть  її  професійні та/або моральні якості.

Умови оплати праці директора НВК визначаються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та умов контракту.

Документи подаються особисто (або поштою), в паперовому вигляді, до загального відділу Вільнянської районної ради, за адресою: м. Вільнянськ, вул.Бочарова, 12, І поверх, каб. №10, телефон для довідок: (06143)-4-19-73; (06143)-4-11-89.

Документи приймаються з 03.08.2020 року упродовж 30 (тридцяти) календарних днів.

Особа пред’являє оригінали документів в день проведення конкурсного відбору, для участі в конкурсі, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Конкурс складається з двох етапів: кваліфікаційних іспит та співбесіда.

Дата і місце проведення письмового іспиту та засідання конкурсної комісії учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

Кваліфікаційний іспит для директора НВК проводиться за напрямами:

– перевірки знань законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,  інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти та дошкільної освіти, а також Концепції реалізації  державної політики  у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»  на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.;

– перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання (за напрямками: організація діяльності закладу освіти,  фінансово-господарська діяльність закладу освіти, кадрова робота, забезпечення організації освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм, забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, забезпечення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти, створення умов для діяльності органів самоврядування закладу освіти, сприяння здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти, забезпечення створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу);

– публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу  загальної середньої  освіти на 2 роки, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати до відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності ради по 20.08.2020 року включно, разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії, за адресою: м.Вільнянськ, вул. Бочарова, 12,1 поверх, каб. №15.

За додатковою інформацією щодо проведення конкурсного відбору можна звертатися за телефоном (06143) 4-18-90 (Величко Олександр Вікторович) та на електронну адресу: rayrada_volnyansk@ukr.net.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 В.І . Гурєєва   

 

 

 

                                     Додаток 3

                                                                                                            до розпорядження

                                                        голови районної ради

 

Склад

конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду директора Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області

 

 

Салякін

Андрій Олександрович

 

– голова Вільнянської районної ради, голова комісії;

 

Величко

Олександр Вікторович

– начальник відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності територіальних громад, виконавчого аппарату районної ради.

 

Члени комісії:

 

Ганова

Лариса Павлівна

 

 

– директор комунальної установи «Центр з обслуговування, координації діяльності та розвитку освітніх закладів» Вільнянської районної ради;

 

Лук’янчук

Олена Петрівна

– начальник відділу освіти і культури Вільнянської районної державної адміністрації (за згодою);

 

Могилат

Олександр Григорович

– голова Вільнянської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України

(за згодою);

 

Остапенко

Анжела Іванівна

– депутат районної ради, член постійної комісії районної ради з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення та гуманітарних питань;

 

Плетень Т.В.

– депутат районної ради, голова постійної комісії районної ради з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району та регуляторної політики;

 

Степаненко

Оксана Миколаївна

 

– заступник голови Вільнянської районної державної адміністрації (за згодою);

Савченко

Наталія Іванівна

– вчитель Купріянівського навчально-виховного комплексу Вільнянської районної ради Запорізької області, представник загальних зборів трудового колективу.

 

 

 

Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 В.І . Гурєєва   « повернутися до списку оголошень