Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на вакантні посади педагогічних працівників комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради


Вільнянська районна рада оголошує відкритий публічний конкурсний добір кандидатів на посади педагогічних працівників комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради (далі – ІРЦ):

– Учитель-логопед (2 штатні одиниці);

– Практичний психолог (2 штатні одиниці);

– Учитель-дефектолог (2 штатні одиниці);

– Вчитель-реабілітолог (1 штатна одиниця).

 Місце знаходження установи: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул.Космодем’янської, буд. 1.

Посадові оклади педагогічних працівників відповідають 11-14 тарифним розрядам, що з 01.01.2019 року становить – 3784-4649 грн.

Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії педагогічних працівників встановлюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників, установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»; наказу МОН від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів установ освіти та наукових установ».

Тривалість робочого тижня педагогічних працівників ІРЦ –  40 годин, що є тарифною ставкою, з яких 18 годин для безпосередньої роботи з надання психолого-педагогічних послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади педагогічних працівників ІРЦ:

– вища педагогічна (психологічна) освіта не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»);

– стаж роботи за фахом не менше трьох років;

– знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я виконувати посадові обов’язки педагогічного працівника Інклюзивно-ресурсного центру;

– вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Не може бути призначена на посаду педагогічного працівника комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї директора ІРЦ.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному доборі:

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію паспорта громадянина України;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

– 2 фотокартки розміром 40х60 мм;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подаються особисто (або поштою), в паперовому вигляді, до загального відділу Вільнянської районної ради, за адресою: м. Вільнянськ, вул.Бочарова, 12, І поверх, каб. №10, телефон  для  довідок: (06143)-4-19-73;           (06143)-4-11-89.

Документи приймаються з 30.03.2019 року упродовж 30 (тридцяти) календарних днів.

Особа пред’являє оригінали документів в день проведення конкурсного відбору, для участі в конкурсі, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Початок формування конкурсної комісії з добору кандидатів на посади педагогічних працівників комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради – 11.04.2019 року.

Конкурс складається з двох етапів: кваліфікаційних іспит та співбесіда.

Дата і місце проведення письмового іспиту та засідання конкурсної комісії учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

Кваліфікаційний іспит для педагогічних працівників ІРЦ проводиться за напрямами:

– знання законодавства в сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

  • знання основ спеціальної педагогіки.

За додатковою інформацією щодо проведення конкурсного відбору можна звертатися за телефоном (06143) 4-18-90 (Кузьмічов Іван Олександрович, Величко Олександр Вікторович) та на електронну адресу: rayrada_volnyansk@ukr.net.« повернутися до списку оголошень