Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на вакантну посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради

Вільнянська районна рада оголошує відкритий публічний конкурсний добір кандидатів на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради (далі – ІРЦ). Директор ІРЦ призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки. Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом. Місце знаходження установи: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул.Космодем’янської, буд. 1.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– вища освіта не нижче ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»);

– стаж роботи за фахом не менше п’яти років;

– знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;

– володіння навиками підготовки ділових документів, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора Інклюзивно-ресурсного центру;

– вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

Не може бути призначена на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління ІРЦ, а саме, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному доборі:

– письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;

– копію паспорта громадянина України;

– копію трудової книжки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

– 2 фотокартки розміром 40х60 мм;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості.

Умови оплати праці директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством. Посадовий оклад директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради відповідає 15 тарифному розряду, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами) та становить 4956,00 гривень.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подаються особисто (або поштою), в паперовому вигляді, до загального відділу Вільнянської районної ради, за адресою: м. Вільнянськ, вул.Бочарова, 12, І поверх, каб. №10, телефон  для  довідок: (06143)-4-19-73;           (06143)-4-11-89.

Документи приймаються з 30.03.2019 року упродовж 30 (тридцяти) календарних днів.

Особа пред’являє оригінали документів в день проведення конкурсного відбору, для участі в конкурсі, копії яких подаються до конкурсної комісії.

Початок формування конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду директора комунального закладу «Інклюзивно-ресурсний центр» Вільнянської районної ради – 11.04.2019 року.

Конкурс складається з двох етапів: кваліфікаційних іспит та співбесіда.

Дата і місце проведення письмового іспиту та засідання конкурсної комісії учасникам конкурсу будуть повідомлені додатково.

Кваліфікаційний іспит для директора ІРЦ проводиться за напрямами:

– знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;

– знання основ спеціальної педагогіки;

– знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати до відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності ради  по 19.04.2019 року, включно, разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії, за адресою: м.Вільнянськ, вул. Бочарова, 12, І поверх, каб. №15.

За додатковою інформацією щодо проведення конкурсного відбору можна звертатися за телефоном (06143) 4-18-90 (Кузьмічов Іван Олександрович, Величко Олександр Вікторович) та на електронну адресу: rayrada_volnyansk@ukr.net.« повернутися до списку оголошень