Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Вільнянська районна рада запрошує до участі у конкурсі

Вільнянська районна рада оголошує відкритий публічний конкурсний добір кандидатів на посаду директора комунальної установи «Вільнянський районний будинок культури та дозвілля» Вільнянської районної ради.

Місце знаходження установи: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Козацька, 6.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

- повна вища освіта (магістр, спеціаліст);

- стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

- володіння державною мовою;

- здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури.

Не може бути призначена на посаду директора комунальної установи «Вільнянський районний будинок культури та дозвілля» Вільнянської районної ради особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- є близькою особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури, а саме, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному доборі:

- заява про участь у конкурсі на ім’я засновника  із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

- 4 фотокартки розміром 40х60 мм;

- автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копія документа про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми;

- програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, які будуть публічно презентуватися на засіданні конкурсної комісії.

Умови оплати праці директора комунальної установи «Вільнянський районний будинок культури та дозвілля» Вільнянської районної ради визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подаються особисто, в паперовому вигляді, до відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності територіальних громад за адресою: м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 12, І поверх, каб. №15, телефон  для  довідок: (06143)-4-18-90.

Документи приймаються з 31 травня  2017 року упродовж 30 (тридцяти) календарних днів.

Початок формування конкурсної комісії з добору кандидатів на посаду директора комунальної установи «Вільнянський районний будинок культури та дозвілля» Вільнянської районної ради – 9 червня  2017 року.

Конкурсна комісія складається з дев’яти  членів.

Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням голови районної ради. До складу комісії включаються по три представники від громадських організацій у сфері культури, трудового колективу та органу управління.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

-   за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

-   має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

-   є близькою особою або членом сім'ї учасника конкурсу;

-   є членом трудового колективу комунальної установи «Вільнянський районний будинок культури та дозвілля» Вільнянської районної ради.

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії подавати до відділу юридичного забезпечення діяльності ради та з питань спільної власності ради  по 29 червня  2017 року, включно, разом з відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії, за адресою: м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 12, І поверх, каб. №15, телефон  для  довідок: (06143)-4-18-90.

 

 « повернутися до списку оголошень